Användarvillkor:

Vi förstår att det är mycket viktigt att skydda personuppgifterna för dem som besöker våra webbplatser och att uppgifter om din hälsa är särskilt känsliga. Därför har vi vidtagit alla åtgärder som behövs för att uppfylla globala krav på skydd av personuppgifter. Vi behandlar dina "personuppgifter" i enlighet med detta dokument, enligt EU-lagstiftningen, svensk personuppgiftslag (PUL) och enligt den nationella lagstiftningen i Estland och andra länder som reglerar lagring, behandling, åtkomst till och överföring av personuppgifter.

För de Straight Line-webbplatser där detta meddelande om skydd av personuppgifter visas ("policy") och där du blir ombedd att lämna uppgifter gäller att insamling, underhåll och lagring av dina personuppgifter sker i enlighet med vår policy och följer tillämpliga lagar och bestämmelser. Denna policy gäller personuppgifter (enligt definitionen nedan) som samlas in från Roche onlineresurser och i samband med kommunikation med Straight Line Golf OÜ (t.ex. webbplatser, e-post och andra onlineverktyg) när en länk till policyn visas. Policyn gäller inte personlig information som samlas in genom resurser och kommunikation utanför Internet, förutom då sådan personlig information sammanställs med personuppgifter som samlats in online av Roche. Policyn gäller inte heller tredje parters onlineresurser till vilka Roche webbplatser kan länka, eftersom Roche inte har kontroll över innehåll eller praxis för personuppgifter för sådana resurser.

Vi samlar bara in uppgifter som gör att du kan identifieras om du väljer att uppge dessa för oss. Vi delar inga uppgifter som gör att du kan identifieras med tredje parter för deras marknadsföringsändamål om du inte uttryckligen har gett oss tillstånd att göra detta. Vänligen läs denna integritetspolicy om skydd av personuppgifter om du vill veta mer om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information på Internet.

Insamlade uppgifter
Roche använder huvudsakligen två metoder för att samla in personuppgifter via Internet:

Uppgifter vi får
Personuppgifter: Du kan besöka våra webbplatser utan att uppge personuppgifter. Vi kan samla in uppgifter som gör att du kan identifieras (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress eller andra uppgifter som kan användas för identifiering) endast om du väljer att uppge dessa uppgifter för oss. Vi kan också samla in hälsouppgifter om dig som du lämnar genom att svara på våra frågor eller enkäter.

Sammanlagd information:
I vissa fall avlägsnar vi personidentifikation från uppgifter du uppger för oss och behåller uppgifterna i sammanlagd form. Vi kan kombinera dessa uppgifter med annan information som tas fram anonymt, sammanlagd statistisk information (t.ex. antalet besökare, domännamn för besökarens internetleverantör) som kan hjälpa oss förbättra våra produkter och tjänster.

Automatiskt insamlade uppgifter
Vi får automatiskt vissa typer av uppgifter när du använder våra webbplatser och från vissa e-postmeddelanden som kan utväxlas mellan dig och oss. De automatiserade tekniker som vi använder kan vara bland annat loggar för webbservrar/IP-adresser, kakor (cookies) och webbfyrar (web beacons).

Logg för webbservrar/IP-adresser. En IP-adress är ett nummer som din dator tilldelas varje gång du använder Internet. All datoridentifiering på Internet sker med hjälp av IP-adresser, som gör det möjligt för datorer och servrar att känna igen och kommunicera med varandra. Roche samlar in IP-adresser för systemadministration och rapporterar sammanlagd information till dotterbolag och affärspartners och/eller säljande bolag för att genomföra webbplatsanalyser och kontrollera webbplatsprestanda såsom t.ex. besökstatistik.

Cookies
En "cookie" är en liten textbaserad datafil som automatiskt placeras på din dators hårddisk när du besöker vissa webbplatser. Cookies ger servern en unik identifiering av din webbläsare. Med hjälp av cookies kan vi lagra information på servern som ger dig en bättre webbupplevelse och oss möjlighet att göra webbplatsanalyser och kontrollera webbplatsprestanda såsom t.ex. besökstatistik. De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies, men du kan ändra inställningarna så att läsaren inte gör det eller så att du meddelas när en cookie skickas till din dator. Men kom ihåg att vissa delar av våra webbplatser kanske inte fungerar som de ska om du väljer att inte ta emot cookies.

Web beacons. För vissa webbsidor eller e-postmeddelanden kan Roche använda en vanlig internetteknik som kallas "web beacon" (också känd som "action tag" eller "clear GIF"- teknologi). Web beacon gör det lättare att analysera hur effektiva webbplatser är genom att mäta t.ex. antalet besökare eller hur många besökare som klickar på viktiga element på en webbplats.

Web beacons, cookies och andra spårningstekniker hämtar inte automatiskt personuppgifter om dig. Det är bara om du frivilligt lämnar uppgifter som gör att du kan identifieras, t.ex. genom att registrera dig eller skicka e-post, som dessa automatiska spårningstekniker kan användas för att samla in mer information om hur du använder webbplatsen och/eller interaktiva e-postmeddelanden. Syftet är att förbättra användbarheten för dig.

Dina val
Du kan välja mellan olika alternativ när du använder våra webbplatser. Du kan välja att inte lämna några uppgifter som identifierar dig genom att inte fylla i uppgifterna i några formulär eller datafält på våra webbplatser och inte använda några av de personliga tjänster som erbjuds på webbplatserna. Vissa webbplatser kan be om din tillåtelse att använda uppgifter om dig på vissa sätt. Du kan samtycka till eller avsäga dig dessa användningar. Om du sätter upp dig för vissa tjänster eller kommunikationsformer, t.ex. e-nyhetsbrev, kan du när som helst säga upp prenumerationen genom att följa de instruktioner som medföljer varje kommunikation eller utgåva. Om du väljer att sluta prenumerera på en tjänst eller en kommunikationsform gör vi vårt bästa för att snabbt ta bort dina uppgifter, men vi kan behöva mer information innan vi kan behandla din begäran.

Om du vill förhindra att cookies används för att spåra dig anonymt när du navigerar på våra webbplatser kan du, som nämns ovan, ändra inställningarna för din webbläsare så att den inte tar emot cookies eller anger när en cookie skickas.

Nyhetsbrev
Straight Line Golf OÜ säkerställer att Dina personuppgifter, som vi behöver för vår planering och uppföljning av våra kontakter med Dig, behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Du äger rätt, att efter skriftlig begäran, en gång per år få besked om vilka uppgifter om Dig som företaget behandlar. Du äger också rätt att begära att eventuell felaktig uppgift om Dig rättas till. Personuppgifter sparas endast under den tid de äger aktualitet och företaget har behov av uppgifterna.

Returrätt
Straight Line Golf OÜ erbjuder 90 dagars full returrätt för Heavy Club. För alla andra produkter gäller samma regler som enligt lagbalken, det vill säga 14 dagars full returrätt, sålänge varorna skickas tillbaka i obruten förpackning. Kunden står själv för returkostnaden i alla lägen. Vid prenumeration av Goa Gubbarnas Golfförbund så går det när som helst att säga upp prenumerationen. Ifall uppsägningen görs efter att den initiala 14 dagars returrätten löpt ut, så gäller uppsägningen från och med när avtalad bindningstid går ut, vanligtvis efter 24 månader.

Säkerhet
Straight Line Golf OÜ använder teknik och säkerhetsåtgärder, regler och andra förfaranden för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förlust eller förstöring. För att dina uppgifter ska kunna hållas konfidentiella använder Roche även brandväggar av industristandard och lösenordsskydd. Men du ansvarar ändå själv för att se till att den dator du använder är säker och skyddad mot sabotageprogram, t.ex. trojaner, datorvirus och datormaskar. Du är medveten om att utan tillräckliga säkerhetsåtgärder (t.ex. säker konfiguration av webbläsaren, ett aktuellt antivirusprogram, en personlig brandvägg, ingen användning av program från osäkra källor) finns det risk för att data och lösenord du använder för att förhindra åtkomst till dina data kan avslöjas för obehöriga tredje parter.

Användning av data
Straight Line Golf OÜ och våra dotterbolag, divisioner och grupper i olika delar av världen och/eller företag vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning använder alla uppgifter som kan identifiera dig som du väljer att lämna ut. Syftet är att tillgodose dina önskemål. Vi har kontroll över och ansvarar för användningen av dessa uppgifter. Vissa av uppgifterna kan lagras eller behandlas i datorer inom andra jurisdiktioner, t.ex. i USA, där lagstiftningen om skydd av personuppgifter kan skilja sig från den i det land där du bor. I dessa fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder används som innebär att registerföraren i det landet måste upprätthålla ett skydd för personuppgifter som motsvarar skyddet i det land där du bor.

Vi lämnar inte ut dina personliga uppgifter till tredje part för direktreklam. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överföra uppgifter om identifierbara personer som lämnas till oss på våra webbplatser till tredje parter för deras direktmarknadsföring, annat än om vi tydligt har förvarnat dig om detta och du uttryckligen har godkänt att dina uppgifter får delas på detta sätt.

Mer information om webbplatser
Om en webbplats har särskilda bestämmelser för skydd av personuppgifter som skiljer sig från dem som anges här visas dessa bestämmelser på den sida där uppgifter om identifierbara personer samlas in.

Meddelande till användare av företags- eller yrkesinriktade webbplatser
Om du har en affärsrelation eller yrkesmässig relation till Straight Line Golf OÜ kan det hända att vi använder uppgifter som du lämnar på våra webbplatser, inklusive webbplatser som är avsedda särskilt för företags- eller yrkesanvändare, för att uppfylla dina önskemål och utveckla vår affärsrelation till dig och de enheter du företräder. Vi kan också dela uppgifter med tredje parter när vi agerar för din räkning.

Uppdateringar av integritetspolicyn
Straight Line Golf OÜ kan med jämna mellanrum komma att se över denna policy om skydd av personuppgifter online. Alla ändringar av meddelandet om skydd av personuppgifter kommer att visas på denna sida. Om du fortsätter använda våra webbplatser efter att vi har meddelat en ändring av vårt meddelande om skydd av personuppgifter innebär det att du samtycker till att nya uppgifter du lämnar används i enlighet med det ändrade meddelandet från Straight Line Golf OÜ om skydd av personuppgifter. Denna policy om skydd av personuppgifter gäller från och med den 1 november 2015.

Kontakta Straight Line Golf:
Om du har frågor eller vill att Straight Line Golf ändrar eller raderar din profil, kontakta oss skriftligen via email (support(at)straightlinegolf.se).

Du kan också skriva till oss på:

Straight Line Golf
Kai street 1
10111 Tallinn
Org nr: 14027020

Om inget annat uttryckligen anges gäller detta meddelande om skydd av personuppgifter.

Villkor | Integritetspolicy | Användarvillkor | FAQ | Kontakta Oss

Besök oss: Adelgatan 21, 211 22 Malmö - Ring oss direkt på: 040 620 70 80

Copyright © 2019 Straight Line Golf